Maciej Horyniecki

Specjalista Neurologii

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Neurologii w Zabrzu. Od kilku lat zajmuje się ultrasonografią dopplerowską tętnic szyjnych, kręgowych i mózgowych, stale doskonaląc swoje umiejętności pod okiem jednych z najbardziej doświadczonych neurosonologów w Polsce. Członek Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W szczególności zainteresowany schorzeniami naczyniowymi układu nerwowego. Współautor publikacji naukowych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.