lek. med., Psychiatra
 
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie doktoratu. Pracuje w Klinice Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach.
 
Nieustannie poszerza swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach związanych z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Czynnie zajmuje się badaniami naukowymi. Uczestniczy w studiach podyplomowych z zakresu podstaw psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Współautorka oraz recenzentka publikacji naukowych w polskich i zagranicznych renomowanych czasopismach. 
 
W swojej pracy kieruje się empatią oraz stawia na pierwszym miejscu indywidualne podejście do każdego pacjenta w celu zaproponowania optymalnej formy terapii, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.
 
Pasjonatka podróży, dobrego jedzenia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.