Profesor Henryk Majchrzak posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym chorób mózgu i rdzenia kręgowego, a w szczególności w operacjach:

  • guzów pochodzenia glejowego półkul mózgowych, wyspy, wzgórza, jader podkorowych,
  • guzów wewnątrzkomorowych,
  • guzów zlokalizowanych w tylnej w jamie czaszki: móżdżku, komory IV mózgu, konarów móżdżku,
  • nowotworów wychodzących z opon mózgowo-rdzeniowych-oponiaki,
  • nowotworów pnia mózgu,
  • guzów śródrdzeniowych i zewnątrzrdzeniowych,
  • naczyniowych mózgu w szczególności naczyniaków jamistych, tętniczo-żylnych, tętniaków mózgu,
  • dyskopatii lędźwiowych oraz leczeniu chirurgicznym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,
  • neuralgii nerwu trójdzielnego,
  • wad pogranicza czaszkowo-szyjnego.

 

Praca zawodowa:

Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii SUM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. Świętej Barbary
41-200 Sosnowiec
ul. Plac Medyków 1

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Zakład Radiodiagnostyki Obrazowej
44-101 Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15