Poradnia Kardiologiczna

Czym się zajmujemy?

Kardiolog to lekarz specjalista zajmujący się chorobami serca oraz układu krążenia.

 

Diagnozujemy i leczymy między innymi choroby serca i układu krążenia takie jak:

- choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca),

- nadciśnienie tętnicze,

- niewydolność krążenia (łatwe męczenie się, osłabienie, puchnięcie nóg)

- wady serca (diagnostyka szmerów nad sercem)

- utraty przytomności i omdlenia

- zaburzenia rytmu serca (kołatania, szybkie bicie, wolne bicie, nierówne bicie serca, migotanie przedsionków),

- choroby mięśnia sercowego (powiększenia, przerosty jam serca, kardiomiopatie).

 

Prowadzimy profilaktykę:

- zapobieganie rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego

- zapobieganie powikłaniom chorób serca i naczyń

- zapobieganie miażdżycy

 

Prowadzimy terapię przeciwkrzepliwą z możliwością stałego kontaktu i konsultacji telefonicznych w sprawie wskaźników krzepliwości np. INR czy APTT.

Kwalifikujemy do specjalistycznych badań obrazowych takich jak Tomografia Komputerowa serca (nieinwazyjna koronarografia) czy też Rezonans Magnetyczny serca – najdokładniejsza metoda obrazowania mięśnia sercowego i kierujemy pacjenta do ośrodka, w którym te badania wykona najszybciej i najlepiej.

Kwalifikujemy do badań klinicznych z użyciem nowych leków.

 

Jakie badania wykonujemy?

- elektrokardiogram (EKG) – badanie ukazujące rytm oraz zaburzenia przewodnictwa serca, zmiany niedokrwienne

- echokardiografię przezklatkową (UKG, ECHO serca) – badanie obrazowe pokazujące budowę serca

- badanie holterowskie EKG (Holter EKG 24h, 48h) – całodobowe monitorowanie akcji serca

- badanie holterowskie 24 godzinne ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy, Holter RR) – całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego

 

A czym dodatkowo zajmuje się farmakolog kliniczny?

Dopasowuje i łączy w całość leczenie chorego pacjenta. Sprawdza czy przepisane leki są prawidłowo dobrane. Weryfikuje działania niepożądane i interakcje międzylekowe. Dba o bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka powikłań leczenia.